Retour en Herroeping

Garantie
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een bestelling defect raakt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging.

Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@troostkussens.com. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent over een product dat Troostkussens heeft geleverd. In dit geval heeft u het recht om uw product te retourneren. U dient hiertoe contact op te nemen met Troostkussens. Wanneer u een product retourneren wilt dient u het formulier herroepingsrecht ten allen tijde ingevuld bij te sluiten. Zonder dit formulier kunnen wij uw retourzending helaas niet in behandeling nemen.

Let op:  
 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Troostkussens garandeert een goede kwaliteit van producten. Verpakking en verzending zullen met uiterste zorg worden uitgevoerd. Troostkussens is echter niet aansprakelijk voor schade aan uw zending.

Voorwaarden voor garantie en retour

Herroepingsrecht